Telp. 0260-414542

SELAYANG PANDANG DPRD SUBANG

Sambutan
KETUA DPRD KABUPATEN SUBANG

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan  mengucapkan  puji  syukur  kehadirat Allah  SWT,  berkat  limpahan rahmat dan hidayah-Nya maka Website DPRD Kabupaten Subang ini dapat selesai tersusun.

Website DPRD Kabupaten Subang, memuat informasi yang memberikan gambaran umum tentang seputar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang, Profil Anggota DPRD Kabupaten Subang Masa Keanggotaan 2019-2024, dirangkai dengan sajian tentang Tugas dan Wewenang DPRD, Hak dan Kewajiban DPRD, Kedudukan dan Fungsi DPRD, berbagai kelengkapan DPRD berikut dengan tugasnya sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat daerah di Kabupaten Subang, serta kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Subang, dan informasi-informasi lainnya.
Terbitnya Website DPRD Kabupaten Subang ini, selain bertujuan menyajikan informasi seputar Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Subang, juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa yang sudah dilaksanakan oleh para wakil rakyat daerah Kabupaten Subang dalam melaksanakan fungsinya, yaitu Legislasi, Pengawasan, dan dan Anggaran.

Akhirnya, mari bersama-sama antara wakil rakyat daerah dan seluruh elemen di Kabupaten Subang untuk bersungguh- sungguh melaksanakan pembangunan di segala lini. Sehingga cita-cita pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dapat tercapai dengan baik.

Kepada segenap pihak yang telah membantu tersusunnya Website DPRD Kabupaten Subang ini, saya ucapkan terima kasilh.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
KETUA


 
 
H. NARCA SUKANDA, S.Sos